Drobečková navigace

O ŠKOLE > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Pravidla pro přijímání žáků do ZŠ

Zápis probíhá v období od 1. do 30. dubna v termínu vyhlášeném školou.

Do školy jsou přijímáni žáci, kteří do 31. srpna příslušného roku dovrší šestý rok věku.

Žáci, kterým bude šest let v období od září do prosince, mohou být přijati na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

Žáci, kterým bude šest let v období od ledna do června následujícího roku, mohou být přijati jen na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě tělesně či duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce u zápisu o odklad povinné školní docházky. Je třeba mít s sebou vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Při podání žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je třeba:

 • prokázat předložením osobního dokladu totožnost zákonného zástupce dítěte
 • prokázat vztah k dítěti předložením rodného listu dítěte
 • u cizince navíc předložit příslušný doklad ověřující místo pobytu v ČR

Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je třeba navíc:

 • doložit už v době zápisu doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií uvedených níže. Údaje uvedené v přihlášce ověří ZŠ u obecního úřadu. 

 

Pro školní rok 2024/25 jsou žáci přijímáni podle následujících kritérií:

 • Trvalý pobyt dítěte v obci Tehov: 2 body
 • Alespoň jeden ze zákonných zástupců má shodný pobyt s trv. pobytem dítěte v obci Tehov: 2 body
 • Přihlášení dítěte k trvalému pobytu před 1. 9.2023: 1 bod
 • Přihlášení k trvalému pobytu po 1. 9. 2023*: 0 bodů
 • Trvalý pobyt dítěte se neshoduje s trvalým pobytem žádného zák. zástupce*: 0 bodů
 • Trvalý pobyt dítěte mimo Tehov: 0 bodů
 • Trvalý pobyt dítěte mimo Tehov, ale sourozenec ve škole: 1 bod

* 1 bod bude přidělen v případě, že zákonný zástupce prokáže, že k uvedené adrese trvalého pobytu dítěte v Tehově je schopen doložit užívací právo k objektu jedním z následujících způsobů: aktuálním výpisem z KN nebo ověřenou kopií nájemní smlouvy, v případě spolubydlení na základě příbuzenského vztahu doložením ověřeného písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese, případně doložením ověřeného jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v ostatních případech.

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude pořadí určeno losem.

 

Žádosti o přijetí a zápisní lístky najdete pod záložkou Formuláře ke stažení. 

Zápis do 1. ročníku se koná 10. dubna 2024 od 13:30 do 18 hodin v budově základní školy. Kromě dítěte nezapomeňte jeho rodný list a svůj osobní doklad!

Maximální počet žáků, kteří budou v letošním roce přijati do 1. ročníku, je 22.

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost stránek

223725