Drobečková navigace

O ŠKOLE > PORADENSTVÍ

Poradenství

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Cílem ŠPP je podpora žáků, rodičů a pedagogů. Výhodou ŠPP je poskytování poradenských služeb přímo ve škole. Tým ŠPP dobře zná prostředí školy a poradenské služby se tak stávají dostupnější jak pro žáky, tak i jejich rodiny. Pracovníci ŠPP zajišťuji realizaci depistážní, diagnostické, intervenční, konzultační, informační a metodické činnosti.

V případě, že by se právě u Vašeho dítěte objevily obtíže (změny v chování, problémy s učením, apod.), obraťte se s důvěrou na odborníky tohoto pracoviště. Určitě najdeme v rámci vzájemné spolupráce způsob, jak být nápomocni včas, aby děti neztratily zájem a radost ze vzdělání.

 

Členové týmu

Metodik prevence

M.Ed. Soňa Kohnová (kohnova@zstehov.cz)

Poradenské činnosti

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

4) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

 

Speciální pedagog

Mgr. Marie Moravcová (moravcova@zstehov.cz)

1) Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

2) Provádění prvotní individuální diagnostické činnosti s žáky s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním apod.

3) Poskytnutí úvodní poradenské konzultační služby žákům, kteří je sami vyhledají.

 

 

 
 

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
Ředitelské volno - připomínka
10
Ředitelské volno - připomínka
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Fotograf
29 30 31 1 2

Návštěvnost stránek

216621