Drobečková navigace

O ŠKOLE > ZPRÁVY

ZPRÁVY


 

 

Novější 1 3 10 18 27

Výuka od 17. května

Vážení rodiče, 

od pondělí 17. května se konečně vracíme k prezenční výuce pro všechny ročníky bez rotace. Nové rozvrhy najdete pod záložkou Základní škola - Rozvrhy a pomůcky. Ranní i odpolední družina budou fungovat v běžném režimu. Děti se budou testovat jednou týdně vždy v pondělí nebo při prvním příchodu do školy po nepřítomnosti, stále jsou uvnitř povinné respirátory či chirurgické roušky. V úterý 25. května se budeme všichni fotografovat po třídách, napište, prosím, dětem případný souhlas, pokud se budou chtít fotit samy či s kamarády. I-Pady vracejte v pondělí 17. 5. během dne. Tak ať nám to vydrží!


Publikováno 13. 5. 2021 19:53

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Vážení rodiče,

na úřední desce najdete seznam čísel žáků přijatých do 1. třídy naší školy.


Publikováno 12. 5. 2021 13:50

Zápis do mateřské školy

Zápis se bude konat v týdnu od 10. do 14. května 2021.

Počty přijímaných dětí:

běžná MŠ: 12

LMŠ: 6

Žádost najdete na stránkách školy pod záložkou Formuláře ke stažení. Žádost musí být potvrzena lékařem. Na přihlášku vyznačte, zda preferujete běžnou mš či lesní.

Vyplněnou žádost:

  1. vhoďte v obálce do schránky školy u zadních vrátek z ulice Ke Kostelu, na obálku napište Zápis do mš
  2. zašlete poštou
  3. zašlete datovou schránkou
 

Přihlášku najdete pod záložkou Formuláře ke stažení.


Publikováno 28. 4. 2021 10:48

Tenisový klub Mnichovice

Vážení rodiče,

zasílám tip na sportovní činnost dětí.

Tenisová škola_školka2021 (1).pdf


Publikováno 15. 4. 2021 13:09

Pondělí 12. 4.

Vážení rodiče,

zítra 12. 4. přijde do školy 3. třída vchodem od kostela, 4. třída hlavním vchodem, školky jako obvykle. Děti se otestují samostatně ve třídách pod dohledem pedagogů. Děkujeme Vám za to, že z toho neděláte problém, díky Vašemu přístupu to děti to v pohodě zvládnou. Někteří z Vás chtějí školu obdarovat tzv. plivacími testy pro použití u svých dětí. Je třeba vyhotovit darovací smlouvu (před vyučováním, v 7:40), a vzít na vědomí, že po dobu testování "pliváním" bude Vaše dítě testováno odděleně, jelikož se infekční materiál ze slin může více šířit do okolí. Též je třeba větší děti naučit manipulaci s testem, jelikož my jsme proškoleni pouze na školní testy. Dále je třeba doložit certifikaci testu, budeme je muset vykazovat zvlášť. Velice děkujeme za pochopení, a doufáme, že se co nejdříve vrátíme k prezenční výuce pro všechny a bez podmínek.


Publikováno 11. 4. 2021 19:22

Testy pro naše školáky

Vážení rodiče, 

přikládám odkaz na testy, které obdržela naše škola.

Testy LEPU


Publikováno 8. 4. 2021 19:20

Družina pro děti zákonných zástupců vybraných profesí

Vážení rodiče,

pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

příslušníci ozbrojených sil,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pokud vykonáváte některou z uvedených profesí a máte zájem o umístění dítěte ve škole v době, kdy nebude mít prezenční výuku, urychleně mě kontaktujte na: reditelka@zstehov.cz

I přes momentální personální nouzi se pokusíme Vám umístění dítěte zajistit.

 

 

 

 

 


Publikováno 8. 4. 2021 15:31

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

pod záložkou Základní škola - Přijímání žáků najdete pokyny k zápisu do 1. třídy. Přihlášku a zápisní list si stáhnete v záložce Formuláře ke stažení. Bohužel ani letos nejde udělat zápis s osobní přítomností budoucích žáčků, ale Vaše děti většinou známe, těšíme se na ně a pokusíme se udělat pro ně alespoň hezké rozloučení s MŠ, tak jako loni.

 


Publikováno 7. 4. 2021 14:18

Škola od 12. dubna

Vážení rodiče,

zasílám pokyny k provozu školy po 12. 4.:

Do MŠ a LMŠ mohou pouze předškoláci.

Školní děti budou do školy chodit rotačně ob týden. Bohužel nesplňujeme podmínky školy do 75 žáků a výjimka není možná, jedná se o mimořádné opatření MZ. Tento postup je zdůvodněn tím, že dítě bude mít po případném setkání s nákazou ve škole 9 dní přirozené karantény doma.

 

Testování

Děti i žáci se budou testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Věříme, že starší děti to zvládnou samy, mladší s Vaší dopomocí. Pilotní testování stejnými testy v Praze potvrdilo, že pokud k testování přistoupí klidně a bez zbytečného strašení rodiče i učitelé, děti to nijak neprožívají, naopak je to pro ně zajímavá zkušenost.

K testování se může dostavit pouze dítě, žák či zaměstnanec, který nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Důsledkem neúčasti na testování je nemožnost účastnit se prezenčního vzdělávání, neúčast je omluvena. Žák bude možnost se připojit v jednom týdnu k on-line vyučování se svou třídou, pokud bude jeho třída ve škole, dostane úkoly a může po domluvě s vyučujícím využít individuální konzultaci.

Testy jsou neinvazivní, provádějí se samoodběrem tyčinkou z přední části nosu. U dětí z MŠ a z 1. a 2. třídy je možná asistence zákonného zástupce nebo jiné osoby (nutné pověření s podpisem zákonného zástupce a souhlasem pověřené osoby!).

Testování se neprovádí u osob, které doloží výsledek RT-PCR testu nebo negativního POC antigenního testu ne staršího než 48 hodin provedeného na odběrovém místě, pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění.

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění Covid 19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního testu. Tuto skutečnost je třeba doložit potvrzením.

Pokud bude některý žák nepřítomen, otestuje se první den přítomnosti ve škole.

V případě pozitivního testu v pondělí je volán zákonný zástupce a žák odchází domů a následně na PCR test. Třída pokračuje ve výuce.

V případě pozitivního testu ve čtvrtek je volán zákonný zástupce a žák odchází domů a následně na PCR test. Celá třída odchází domů a čeká na výsledek spolužákova testu. V případě pozitivního PCR testu má celá třída nařízenou karanténu.

 

Obědy

Na obědy budou děti chodit postupně po třídách, v jídelně bude pevný zasedací pořádek. Dále je možno chodit si pro obědy, ale tentokrát pouze od 11:00 do 11:30.

Družina

Pouze odpolední, pro prezenčně vzdělávané žáky v tom určitém týdnu, pouze od 1. do 4. třídy

Rozvrhy

Přesné rozvrhy budou na stránkách školy v pátek.

 

Pondělí 12. 4.

Děti v MŠ bez roušek, žáci chirurgická rouška (více na den) nebo respirátor.

MŠ – testovací místo bude v hale MŠ, v případě hezkého počasí bude druhé testovací místo venku. Prosíme zákonné zástupce o asistenci.

LMŠ – testovací místo bude na terase LMŠ. Prosíme zákonné zástupce o asistenci.

 

Zákonný zástupce musí mít respirátor a dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních (1,5 m).

  1. a 4. třída: testování ve třídách, pomohou i vychovatelky ŠD

 

Pondělí 19. 4.

Děti v MŠ bez roušek, žáci chirurgická rouška (více na den) nebo respirátor.

  1. třída – testování ve 4. třídě s pomocí zákonných zástupců, v 1. třídě děti, které to zvládnou samy s pomocí učitelky a vychovatelek ŠD, po testu se děti sejdou v 1. třídě
  2. třída – testování ve 2. a 3. třídě, ve 3. třídy děti se zákonnými zástupci, ve 2. třídě s paní učitelkou, po testu se děti sejdou ve 2. třídě

Zákonný zástupce musí mít respirátor a dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních (1,5 m).

         5. třída – testování ve třídě

 

Vážení rodiče,

vím, že tento systém Vám nejspíš neumožní vrátit se naplno k normálnímu životu, ale doufejme, že se epidemická situace bude zlepšovat. Děti se alespoň ob týden potkají se svými spolužáky, což už opravdu nutně potřebují.

Zároveň Vás prosím, neváhejte mi se na mě obrátit v případě dotazů či připomínek.

Instruktážní videa a mnoho užitečných informací najdete též na https://testovani.edu.cz


Publikováno 7. 4. 2021 14:07

Obědy čtvrtek 1. 4.

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 1. 4. nebudou obědy.


Publikováno 29. 3. 2021 15:06

Novější 1 3 10 18 27

17. 5. Aneta

Zítra: Nataša

Návštěvnost stránek

129902