Drobečková navigace

O ŠKOLE > ZPRÁVY

ZPRÁVY


 

 

Novější 1 3 10 20 29

Výlet školní družina - doplnění

Datum konání: 21. 10. 2021

Vážení rodiče, 

 
vzhledem k blížícímu se výletu ŠD na OSLÍ FARMU do Svárova Vám chceme sdělit několik důležitých informací. 
 
Ve čtvrtek 21. 10. 2021 je z důvodu výletu zkrácená výuka do 11:40, prosíme Vás o vyzvednutí dětí, které nepojedou s družinou na školní výlet do 12:00 !!! Tento den bude školní družina uzavřena !
Ve čtvrtek 21. 10. 2021 také odpadají všechny kroužky a doučování, probíhající v budově školy !
S sebou: batůžek s pitím a drobnou svačinkou, dobrou nepromokavou obuv, pláštěnku. Děti budou celé odpoledne venku, tedy je třeba s tím počítat. Školní aktovky si poté po příjezdu k ZŠ budou moci děti vzít ve škole před odchodem domů.
Doba plánovaného odjezdu je 12:00 hod. od budovy školy a příjezd tamtéž v 17.00 hod. (dle dopravní situace).
 
 

Publikováno 20. 10. 2021 11:37

Výlet školní družina

Vážení rodiče,
ve čtvrtek 21. 10. 2021 odjíždíme s družinou na výlet do Svárova na OSLÍ FARMU. Odjezd ve 12:30 od školy.
Předpokládaný návrat 17:00 – 17:15. S sebou si děti vezmou pláštěnku, pití. Protože budeme celé odpoledne venku, dejte prosím dětem teplé oblečení.
Tímto Vás prosíme o závazné přihlášení, zda dítě navštěvující školní družinu na výlet se ŠD pojede.

Ve čtvrtek 21. 10. bude vyučování ve všech třídách končit v 11:40, aby měly děti čas se před výletem naobědvat. 

Pro přihlášení použijte buď přiloženou přihlášku (vytištěnou) nebo e-mail: pilná.j@zstehov.cz 

 

Přihlášky na výlet - Oslí Farma.docx  

 


Publikováno 14. 10. 2021 16:32

Čtenářský klub ve školní družině

Naše škola otevírá letos opět v družině čtenářský klub. Klub začíná v pondělí 11.10.2021 od 14:45 do 16:15 hodin. Je zdarma a povede ho Ludmila Hlavsová ml. Zájemci se mohou hlásit u paní vychovatelky Hlavsové ml. nebo prostřednictvím e-mailu (ludmilaml@zstehov.cz).


Publikováno 7. 10. 2021 13:36

Platby MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,

někteří z Vás i přes opakované urgence dosud neuhradili stravné a školné v mateřské škole, v ZŠ pak za školní družinu a za PS z anglického jazyka. Dovoluji si upozornit, že neplacení pravidelných poplatků je důvodem vyloučení z MŠ a školní družiny. Pokud nebude stravné a školné uhrazeno do konce měsíce, budeme muset k tomuto kroku přistoupit. Děkujeme za pochopení. 


Publikováno 22. 9. 2021 9:12

Chovatelský kroužek

Vážení rodiče,

v příloze nejdete pozvánku a přihlášku do chovatelského kroužku.

ZOO kroužek pro ZŠ Tehov 2021 new.pdf

přihláška ZOOkroužek ZS TEHOV podzim 2021 new (1).pdf

 


Publikováno 8. 9. 2021 8:06

Kroužek AJ

Vážení rodiče,

 

I v letošním školním roce bude v prostorách ZŠ Tehov probíhat kroužek anglického jazyka.

 

ROZVRH podle jednotlivých skupinek:

 

ÚTERÝ:                12.40 – 13.25 hodin – 2. ročník

                              13.25 – 14.25 hodin – 3. ročník

                              14.25 – 15.25 hodin – 4. ročník

 

ĆTVRTEK:            12.40 – 13.25 hodin – 1. ročník – skupinka pokročilých (absolvovali kurz AJ při MŠ)

  1. 25 – 14.10 hodin – 1. ročník – skupinka začátečníků
  2. 10 – 15.10 hodin – 5. ročník

 

KURZ PROBÍHÁ od 20. 9. 2021 – 27. 1. 2022 – 1. pololetí; 1. 2.  -  9. 6. 2022 – 2. pololetí. Ve druhé polovině června proběhnou případné náhradní hodiny.

Před vánočními prázdninami končí kurz v týdnu 13.- 17. 12. 2021.

 

Cena kurzu:        2.500,- Kč / pololetí /cca 18 lekcí – při počtu 6 – 8 dětí ve skupince.

 

Žáci 1. a 2. ročníku používají v kurzu AJ stejné učebnice jako ve škole – Happy House 1 a Happy House 2, odpadají tím tedy pro Vás další náklady (kromě pořízení sešitu A5 pro žáky 2. ročníku jako slovníčku).

Děti mají možnost si procvičit slovní spojení a věty, které se naučí ve škole a v šikovných skupinkách vždy i něco navíc, na co vzhledem k počtu žáků a frekvenci školních hodin nezbyde čas. Zkušenost ukázala, že tato forma má velký smysl, děti mají jazyk více zažitý a bez ostychu se vyjadřují.

Se žáky  3. -  5. ročníků používáme učebnice  Incredible English (vydavatelství Oxford) – set učebnice + pracovního sešitu. Celý set stojí kolem 600,- Kč. Nabízím možnost zpětného odkupu nejnovějšího vydání barevných učebnic (nepíšeme do nich) na konci školního roku za 100,- (učebnice musí být ve výborném stavu). I mladší ročníky tak mohou koupit použité učebnice za sníženou cenu.

 Po každé lekci posílám emailem informace, co jsme se na hodině učili a jaký mají děti případně domácí úkol.

 

V případě zájmu  pro zaslání přihlášky či jakýchkoli dotazů pište prosím na email: gabcikd@seznam.cz nebo sms / volejte na telefon: 775 253 987.

Vytištěné přihlášky budou též k dispozici v týdnu od 6. 9. 2021 v družině.

 S přátelským pozdravem,

 

Gabriela Dědková

Lektorka AJ


Publikováno 8. 9. 2021 7:54

Informace ze školní družiny

Vážení a milí rodiče,

rády bychom Vás tímto i my, učitelky, přivítaly v novém školním roce a podělily se s Vámi o nějaké organizační informace ohledně školní družiny.

V letošním školním roce budou otevřena tři oddělení školní družiny. Prosíme, ty, kdo dosud neodevzdali přihlášku a mají o ŠD zájem, aby tak učinili co nejdříve, kapacita družiny je již téměř naplněná.

 Z družiny je možné děti vyzvedávat po skončení výuky do 13.30. A poté znovu od 15.00 do 17.00 hodin. V čase od 13.30 do 15.00 chodí školní družina na vycházky a nachází se tak mimo budovu školy.

Žáci, kteří odcházejí z družiny domů sami a půjdou v jiný čas, než mají v zápisovém lístku, musí odevzdat žádost. Formulář je ke stažení na stránkách školy, dále se nachází předtištěné na nástěnce ŠD v chodbě základní školy, popřípadě jsou na vyžádání u vychovatelek ŠD. Upozorňujeme, že dle vnitřního řadu školní družiny se žáci nesmí z družiny uvolňovat na základě telefonické domluvy či SMS zprávy. Vnitřní řád školní družiny je taktéž k nahlédnutí na webových stránkách školy a na nástěnce ŠD.

Do konce září se vybírá 200,- Kč na výtvarné potřeby.

Dále bychom Vás chtěly poprosit, abyste žákům dávali věci na převlečení ven.

I v letošním roce je od 7.00 do 7.40 otevřená ranní školní družina. Pokud chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo ranní družinu, prosíme, označte to v přihlášce.

Těšíme se na spolupráci.

Za školní družinu

Julie Pilná (I. oddělení)

Marie Březinová (II. oddělení)

Ludmila Hlavsová (III. oddělení)


Publikováno 7. 9. 2021 8:57

Rozvrhy a pracovní sešity

Vážení rodiče,

pod záložkou Základní škola - Rozvrhy a pomůcky najdete aktuální rozvrhy hodin. 

Jelikož v letošním roce MŠMT navýšilo peníze na pomůcky, budou letos děti platit pouze PS na angličtinu. Prosíme, zašlete níže uvedenou částku na účet školy. Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a napište správný variabilní symbol (třída).

  1. třída 239 Kč, variabilní symbol 81
  2. třída 239 Kč, variabilní symbol 82
  3. třída 248 Kč, variabilní symbol 83
  4. třída 248 Kč, variabilní symbol 84
  5. třída 244 Kč, variabilní symbol 85

Pod záložkou družina najdete pokyny k placení školní družiny (250 Kč měsíčně, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, lze platit měsíčně nebo do konce kalendářního roku 1000 Kč, nebo na celý rok 2500 Kč). Uhradit do konce října.

Na požádání Vašemu dítěti můžeme vydat potvrzení o negativním testu, pokud je potřebujete např. na kroužek.  


Publikováno 31. 8. 2021 12:02

Obědy pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

zasílám informace ke stravování (bohužel jsme byli mylně informováni, že Vás bude kontaktovat ŠJ Světice). Pošlete peníze na účet jídelny, než se platby spárují (tak do pátku), měly by mít děti přihlášenou jedničku. Pokud obědy nechcete, odhlaste je.

Postupujte podle pokynů na letáčku, jen nikam nejezděte pro čipy, ty už pro děti máme připravené ve škole a vydáme Vám je ve středu proti vratné záloze 200 Kč.

informace ke stravovani 2021.docx


Publikováno 30. 8. 2021 16:38

Zahájení školního roku

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Ředitelské volno je vyhlášeno na pondělí 27. 9. a pondělí a úterý 25. a 26. 10. 2021  

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny 7. 2. - 13. 2. 2022      

Začátek roku:

Středa 1. 9.: Slavnostní zahájení školního roku, vyučování od 8:00 do 9:00.

Děti první den nebudou nic potřebovat, mohou si přinést přezůvky. Prvňáčci určitě rádi přijdou s novou aktovkou, doprovodit je mohou dva zákonní zástupci v respirátoru.

Čtvrtek 2. 9.: Vyučování do 2. a 3. třída do 11:20, 4. a 5. třída do 11:40, 1. třída do 10:45, možný oběd a družina

Pátek 3. 9.: Vyučování do 2. a 3. třída do 11:20, 4. a 5. třída do 11:40, 1. třída do 10:45, možný oběd a družina

Od pondělí 6. 9. podle rozvrhu.

 

Hygienická pravidla:

Děti z 2. až 5. ročníku budou testovány 1., 6. a 9. září. Byly vybrány testy firmy Genrui a koloidním zlatem, údajně spolehlivější než minulé. Provádějí se stěrem z nosu. Pokud má někdo z tohoto testu obavy, může si přinést vlastní neporušený cucací test nebo přinést v určené dny výsledek testu z odběrového místa. Pokud by v testování dále pokračovalo, přejdeme na PCR. Netestují se děti, které v posledním půl roce prodělaly onemocnění Covid-19 (předloží potvrzení o pozitivním testu ne starší než 180 dní).

Otestované děti nosí roušku pouze při příchodu a odchodu ze školy, na chodbách, WC v jídelně před jídlem a po jídle, neotestované děti by měly roušku nosit stále.

Děti z prvního ročníku budou testovány 2. 9., pomoci jim může jeden zákonný zástupce, který bude mít ochranu dýchacích cest.

Prosíme Vás o maximální zodpovědnost a dodržování opatření zejména při návratu z dovolených. https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Těšíme se na Vás!

 


Publikováno 30. 8. 2021 13:31

Novější 1 3 10 20 29

24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Návštěvnost stránek

145405