Drobečková navigace

O ŠKOLE > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Pravidla pro přijímání žáků do ZŠ

Zápis probíhá v období od 1. do 30. dubna v termínu vyhlášeném školou.

Do školy jsou přijímáni žáci, kteří do 31. srpna příslušného roku dovrší šestý rok věku.

Žáci, kterým bude šest let v období od září do prosince, mohou být přijati na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

Žáci, kterým bude šest let v období od ledna do června následujícího roku, mohou být přijati jen na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě tělesně či duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce u zápisu o odklad povinné školní docházky. Je třeba mít s sebou vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Tehově, dále žáci, kteří mají v naší ZŠ sourozence. Žáci s bydlištěm mimo spádovost školy budou přijímáni do kapacity třídy (letos 14 žáků), pořadí bude určeno losem.

K zápisu nezapomeňte přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

K zápisu se musí dostavit i děti, které měly loni odklad školní docházky. 

Žádosti o přijetí a zápisní lístky najdete pod záložkou Formuláře ke stažení. 

Zápis do 1. ročníku se koná 15. 4. 2019 od 13:30 do 17:30.

 

14. 10. Agáta

Zítra: Tereza

Návštěvnost stránek

096359