Drobečková navigace

O ŠKOLE > ZÁKLADNÍ ŠKOLA > PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

Pravidla pro přijímání žáků do ZŠ

Zápis probíhá v období od 1. do 30. dubna v termínu vyhlášeném školou.

Do školy jsou přijímáni žáci, kteří do 31. srpna příslušného roku dovrší šestý rok věku.

Žáci, kterým bude šest let v období od září do prosince, mohou být přijati na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

Žáci, kterým bude šest let v období od ledna do června následujícího roku, mohou být přijati jen na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě tělesně či duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce u zápisu o odklad povinné školní docházky. Je třeba mít s sebou vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žáci jsou přijímáni podle následujících kritérií:

  1. Žáci s místem trvalého pobytu v Tehově
  2. Žáci, kteří mají v naší ZŠ sourozence (do kapacity třídy, pořadí bude určeno losem)
  3. Žáci s bydlištěm mimo spádovost školy (do kapacity třídy, pořadí bude určeno losem)

 

K zápisu se musí dostavit i děti, které měly loni odklad školní docházky. 

Žádosti o přijetí a zápisní lístky najdete pod záložkou Formuláře ke stažení. 

Zápis do 1. ročníku se koná v týdnu od 19. do 23. dubna. Vyplňte žádost a zápisový lístek a obojí:

a) vhoďte do schránky školy u zadních vrátek z ulice Ke Kostelu

b) zašlete poštou

c) zašlete datovou schránkou

d) předejte v MŠ

Maximální počet žáků, kteří budou v letošním roce přijati do 1. ročníku, je 22.

24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Návštěvnost stránek

145397